Home


Lieve mensen,


Wij zijn dankbaar dat in deze onrustige tijden Sharlih op onze weg is gekomen en dat wij door haar Satsangs

verbinding mogen maken met de universele Bron van Liefde, Stilte en Wijsheid.

In het huisje van Sharlih en Paul in Kruisweg, op het stille Groninger Hogeland nabij de Waddenkust, worden

door velen wekelijks de vrij toegankelijke Satsangs bezocht. Ze zijn een grote bron van inspiratie voor verdere

verdieping in het Leven.

Inmiddels is de huiskamer te klein geworden voor het toenemend aantal bezoekers en bovendien is het iedere

week voor hun een hele klus om het huis geschikt te maken als Satsangruimte.


Bij een aantal enthousiaste mensen is het idee ontstaan om de houten schuur in de tuin (7x5m) om te bouwen

tot Satsangruimte.

Wekelijks kan hier dan gebruik van worden gemaakt en zowel 's zomers als ‘s winters kunnen hier de

stiltedagen gehouden worden.

Behalve dat door deze nieuwe Satsangruimte meer mensen de Satsangs kunnen bezoeken, ontlast het Sharlih

en Paul enorm om iedere week hun huis geschikt te maken.

Voor bezoekers die van ver komen, voor privésessie of satsangbezoek, kan deze ruimte ook gebruikt worden

om te overnachten.


De benodigde werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd en bestaan uit:

-herstellen dak

-isolatie wanden, dak en vloer

-kozijnen (dubbel glas)

-wanden en plafonds bekleden met gipsplaten

-installeren verwarming en het plaatsen van een eko-toilet.

-plaatsen toegangsdeur en nooddeur


Wij hebben berekend dat met de verbouw ca. euro 6.500,- is gemoeid.

Aangezien Sharlih en Paul niet voldoende eigen financiële middelen hebben om dit in zijn geheel te bekostigen,

doen wij hierbij op u allen, die de Satsangs van Sharlih waarderen, een beroep een donatie te geven om deze

nieuwe Satsangruimte mogelijk te maken, zodat nog meer mensen de Stille Essentie gaan herkennen die ze in

wezen zijn.


Iedere gift is van harte welkom en wordt met vreugde en dankbaarheid ontvangen!


Uw kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL 84 RABO 0326 410 333

t.n.v. J.C.N.F. Smulders onder vermelding van Sharlih Satsangruimte.


Wij hopen dat u allen ons verzoek wilt honoreren, zodat al in de lente van de nieuwe ruimte gebruik kan

worden gemaakt.Met vriendelijke groeten,


Jos Smulders en Jan van Lieshout


Voor nadere informatie kunt u mailen naar Jos en eventueel onderstaande nummers bellen:

Jos Smulders 06 22 10 56 18 (Financiëel gedeelte)/

Email: jossmulders@hotmail.com

Jan van Lieshout 06 51 78 00 31 (Bouwkundig gedeelte)


Meer informatie over Sharlih: www.sharlih.nl


Wellicht is het een idee deze brief door te sturen naar mensen uit uw kennissen- of vriendenkring die in

nondualiteit zijn geïnteresseerd.
Home

PLAN VOOR NIEUWE SATSANG RUIMTE SHARLIH

Initiatief van enkele Satsangbezoekers

De brief van Jos en Jan over het initiatief

EXACTE DATUM BOUWWERKZAAMHEDEN BEKEND


Velen hebben het inmiddels gelezen in de extra nieuwsbrief: er zijn plannen voor het verbouwen van de houten schuur in de tuin in Kruisweg tot een ruimere Satsangruimte. De huidige locatie werd door de vele bezoekers te klein. Een prachtig project dat geheel wordt gerealiseerd door vrijwilligers. In onderstaande brief van Jos Smulders en Jan van Lieshout worden de vervolgstappen bekendgemaakt.


Hier de laatste update:


Lieve mensen,


Graag willen wij jullie hierbij op de hoogte stellen van de ontwikkelingen en uitvoering van het

plan om bij Sharlih de schuur om te bouwen tot Satsangruimte.

Er zijn vele ontroerende en positieve reacties binnen gekomen, waarbij mensen hun hulp bij

de catering en bouw aanbieden, materialen ter beschikking stellen en niet in de laatste plaats

mooie donaties hebben gegeven.

We zijn heel blij jullie te kunnen mededelen dat momenteel d.m.v. de donaties een bedrag van euro

5.700,- ter beschikking is en dat de verbouw definitief doorgaat!


De werkzaamheden beginnen zaterdag 14 april en we verwachten 2 weken nodig te hebben

om de volgende werkzaamheden uit te voeren:


 -herstellen dak

 -verplaatsen toegangsdeur en wand

 -fundering herstellen en vloer aanbrengen

 -plaatsen kozijnen en nooddeur

 -elektriciteit aanbrengen

 -isolatie wanden, dak en vloer

 -wanden en plafonds bekleden met gipslaten

 -installeren verwarming en het plaatsen van een eco-toilet.

 -buitenwanden afkrabben en schilderen.


Voor het uitvoeren van de werkzaamheden hebben we in die periode behoefte aan mensen die

kunnen schilderen, timmeren en thuis zijn in elektriciteit, maar ook hebben we behoefte aan

mensen die allerlei hand- en spandiensten kunnen verrichten.

Je kunt je hiervoor opgeven bij Paul (hethierennu@gmail.com) of of Jos Smulders (tel. 06-22105618)

Je kunt dan gelijk aangeven welke dag/dagen je beschikbaar bent en wat je voor bijdrage zou kunnen leveren.


Meditatieve werkweek in een rustige sfeer


Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in een meditatieve, open sfeer worden uitgevoerd. Zo blijft een ieder dicht bij zichzelf en realiseren we samen een plek die ten dienste staat voor het Geheel. Om dit te ondersteunen zal Sharlih op gezette tijden voor stiltemomenten zorgen, afgewisseld met meditatie of een korte Satsang. Donderdagavond is er natuurlijk de Satsang die voor iedereen toegankelijk is.


Voor vegetarische maaltijden, thee, koffie en koek wordt gezorgd. Eventueel kun je blijven slapen in de grote tent die achter in de tuin wordt opgezet.


Zoals eerder geschreven hebben we een bedrag nodig van euro 6.500,- en we hebben

inmiddels ongeveer euro 5.700,- ontvangen.

We komen echter nog zo’n euro 800,- tekort.


Voor degenen die de vorige nieuwsbrief niet gelezen hebben, of die het gewoon vergeten zijn

hierbij het verzoek nog eens een donatie te overwegen (Rekeningnummer: NL 84 RABO 0326 410 333

t.n.v. J.C.N.F. Smulders onder vermelding van Sharlih Satsangruimte)Hartelijke groeten namens de bouwgroep,


Jos Smulders (06-22105618) en Jan van Lieshout


We zijn dankbaar voor al jullie hulp en steun!


BOUWWERKZAAMHEDEN BEGINNEN HALF APRIL

UPDATE

Op dit moment hebben we voldoende helpers!