SATSANG FRAGMENTEN


Een rubriek met transcripties van fragmenten van recente Satsangs.


Klik hier

Impressie van eerdere Satsangs | Klik hier

De samenkomsten met Sharlih zijn er op gericht om de Essentie, je Ware Zelf, te ontdekken. Er is ruimte voor vragen m.b.t. zelfrealisatie, maar veelal wordt een en ander helder in de stille energetische gevoelssfeer, waarin angsten en beperkende gedachten kunnen oplossen.

Heb je eenmaal de innerlijke Ruimte,die Liefdevolle Stroom ontdekt wordt dit als Thuiskomen ervaren.


   

Het licht van een zonnestraal kan niet los van de zon bestaan.

Zo is het voor ons als mens onmogelijk om los te staan van de Bron - het altijd uit Zichzelf stralende Licht - .


Sharlih

Vormgeving en fotografie: Paul


Gevoelsmatig kijken

Wat wordt er precies bedoeld met ‘bij je gevoel blijven‘?


Een gevoel voelen is anders dan het uiten of negeren.

Bij nare gevoelens vluchten we gauw in ons hoofd en hebben de neiging het gevoel te ontwijken. Hierdoor blijft de energie van het gevoel achter als een verkramping in het lichaam en ontstaat er op den duur een ongevoelig gepantserd lichaam.


Alleen door de onprettige gevoelens onder ogen te zien en er aandachtig bij te blijven, ontdekken we in de kern van de gevoelens datgene wat we probeerden te bereiken door de gevoelens te negeren. Namelijk de bevrijding van die gevoelens, maar nu voor eens en altijd. Gevoelsmatig kijken is op overgave na het belangrijkste aspect van zelfonderzoek.

De wereld is geen zinsbegoocheling. We zijn zelf verblind en daardoor is ons kijken niet puur. Als  ons kijken onmiddellijk, open en onschuldig is zien we het tijdelijke met het eeuwige samensmelten tot EEN. We zien dan de Werkelijkheid, en dat Leven is een magisch geheel.


Sharlih

Gevoelsmatig kijken

<

Levende Realisatie


LEVENDE REALISATIE


Zelfrealisatie is de ontdekking dat de eigen subjectieve werkelijkheid niet los kan staan van de object-gerichte werkelijkheid.


Ze zijn Een. Alles verschijnt in die Eenheid - je eigen bewuste gevoelsmatige zijnssfeer. Het is daarom belangrijk om je niet alleen te realiseren dat je aan de schepping vooraf gaat, maar dat ook het herkennen van de Levenskracht zelf de Waarheid is.

Er is niet echt een scheiding tussen het kennende, mannelijke principe en het ontvankelijke vrouwelijke energie-aspect. We zijn dat open gevoelsmatig Bewustzijn.


Omdat we ons in de loop van ons leven steeds meer hebben afgesloten voor ons gevoel ervaren we onze authentieke energetische zijnssfeer niet meer. Iedereen heeft onverwerkte ervaringen die als verkrampte energie de Levensstroom blokkeren. Als we de aandacht vanuit het het hoofd naar het hart, het lichaam kunnen brengen heeft het een organisch geheugen om te ontspannen. Het lichaam denkt niet. Eenmaal bewust van die innerlijke, gevoelsmatige ruimte kan alles wat nog vastzit loskomen.


Als je jezelf eenmaal van binnenuit kent, is het niet moeilijk meer om daar te vertoeven en je eigen energetische zijnssfeer uit te breiden. Alles krijgt dan de kans om op te lossen in die onbegrensde Openheid. Dan zijn Bewustzijn en gevoel samengesmolten in een veld van onvoorwaardelijke Liefde, waarin het lichaam en de 'ik'-gedachte transparant zijn geworden. Dan kunnen we spreken van een Levende Realisatie.


Het huisje in Kruisweg (Noord-Groningen) waar regelmatig satsangs plaatsvonden. Sinds juni 2018 was dat in de nieuwe Satsangruimte in de tuin.

Satsang in het witte huis

Onbegrensde Oceaan van Licht en Liefde
Wat is je werkelijke lichaam? Wat doen emoties met je? Het onderdrukken van emoties is ook ego-versterkend. Hoe wordt de Essentie weer voelbaar en kan zij weer stromen? Wat gebeurt er als je het pure, rauwe gevoel van een emotie er laat zijn? Jij bent de stralende, stille Openheid! Klik hier om dit artikel EEN MET ALLE LEVEN te bekijken.

Een Leven

De Waarheid zien is niet ingewikkeld, maar een-voudig, non-duaal. Maar de zoeker naar Waarheid is zeer gecompliceerd.


 Lees verder

Satsang Groningen

Tijdens een satsang in het gebouw van het Humanistisch Verbond in Groningen

Het spel van Bewustzijn

Lees hier de recensie van Sharlih’s boek

‘Onverborgen Werkelijkheid’ in InZicht, tijdschrift voor non-dualiteit en zelfonderzoek. NUMMER 2 . MEI 2015

InZicht

Sharlih verstuurt iedere maand een nieuwsbrief met inspirerende artikelen over zelfonderzoek en de actuele agenda. Vraag hem nu aan.

Eerdere nieuwsbrieven lezen?  Klik hier

Interview Patrick Kicken met Sharlih

In november 2015 had Patrick Kicken in Vinkeveen een interview met Sharlih. Via bovenstaande link te bekijken.

 RECENSIE  INZICHT

Uit de tijd

gestapt

Artikel van Sharlih naar aanleiding van het overlijden van haar broer.


Eerder verschenen in de nieuwsbrief van februari 2016.


Klik op bovenstaande afbeelding om het artikel te lezen


Uit de tijd gestapt

Het Bewust Onbewuste Spel | Artikel van Sharlih in het

tijdschrift InZicht | mei 2016  Lees verder


Satsang in Bergen (N.H.), zondag 13 november 2016.

‘De stralende lege Oneindigheid geeft vorm aan al het tijdelijke. Zo maakt het Tijdloze zich kenbaar door het tijdelijke’    

Sharlih

Lees hier het tweedelige artikel ‘Onverborgen Werkelijkheid’ van Sharlih, verschenen in februari en mei 2017 in InZicht, tijdschrift voor non-dualiteit en zelfonderzoek.  Op deze website samengevoegd tot 1 artikel.

NIEUWSBRIEF AANVRAGEN?

‘Er is niets wat ons van elkaar scheidt, alleen maar gedachten, die door een bedachte denker woorden als kralen aan elkaar rijgt. Maar niemand let op de draad’

Sharlih


ONVERGANKELIJKE STILTE

Klik hier om dit artikel te lezen

Het bericht van Sharlih’s overlijden in haar nieuwsbrief.


Bekijk het hier.


Ouder artikel in InZicht:

InZicht_voorjaar17 AANVRAGEN

Non-dual articles by Sharlih in English

De onbegrensde Oceaan

van Licht en LiefdeOUDERE ARTIKELEN

Het verfijnde brein

 Zelfonderzoek en Overgave

Dat wat is

“Verlangen is gecamoufleerde Liefde die Zichzelf zoekt, maar verdwaald is in de wereld der verschijnselen”

 

Sharlih

“Als je ophoudt de Liefde, het Geluk en de Vrede in de wereld na te jagen stroomt het verlangen terug naar zijn Bron, de Geliefde.

Je ontdekt dan dat je Zelf de Oorsprong van die Liefde bent, die nooit buiten je was. Je bent altijd al onlosmakelijk verbonden geweest met het Geheel, die allesomvattende Liefde. Je was altijd alleen maar op zoek naar jeZelf”.

Het nieuwste artikel van Sharlih ‘Angst, een onbegrepen vriend’ is gepubliceerd in mei 2018 in InZicht, tijdschrift voor non-dualiteit en zelfonderzoek.  

ANGST, EEN ONBEGREPEN VRIEND

“Bewustzijn bevrijdde Zich uit de vorm. Toch was ik overal, maar niet als iets. Binnen en buiten bleken niet te bestaan. Alles verloor zijn vaste vorm en loste op in een stralende Helderheid en tegelijkertijd bestond alles eruit. Er was geen onderscheid meer te bespeuren tussen mij als mens of welk object dan ook.”  Sharlih


Lees hier het hele artikel

InZicht_mei_2018

ONTROERENDE BRIEF

Lees hier de email die Sharlih ontving van Sandra Rodenburg met  de aangrijpende brief die

ze aan haar overleden zoon Bas stuurde.

Contact

Met zeer veel verdriet moet ik jullie meedelen dat Sharlih op 1 oktober 2018 om 4:30 uur in alle Vrede is overleden.

We zullen haar Liefde en Licht, wat ze naar zovelen uitstraalde, ongelooflijk missen, maar we zijn verschrikkelijk dankbaar voor wat ze gezaaid heeft in de harten van vele zoekers. Ze wees onophoudelijk naar de Bron van Leven en vlak voor haar overlijden zei ze:"Ik ben voor altijd verbonden met een ‘ieder’ in God's Liefde;

mijn Hart smelt samen met alle harten, beter gezegd met dat Ene Hart.

Er is geen afgescheidenheid, geen grens; alles is Een.

Alles is God. Ik voel me zo gedragen door het Allerhoogste.

Het lichaam wordt steeds wankeliger en instabieler,

maar Wat ik ben is Stil...zo Stil.
Het Licht schijnt en straalt onverminderd door.

Er is zoveel dankbaarheid...er is zoveel Liefde”


(Sharlih)

Sharlih was enorm dankbaar voor alle mooie en lieve wensen die ze tijdens haar ziekte van jullie mocht ontvangen.

Al de liefdevolle woorden zijn aan haar voorgelezen en het heeft haar zeer ontroerd.


De laatste dagen samen met Sharlih in haar vorm waren een intense beleving van Liefde en diepe ontroering. Ze vertelde me dat er alleen maar Licht was en dat ze een diepe Dankbaarheid voor het Leven ervaarde. Vaak was ze daardoor in tranen van ontroering.

De ruimte waar haar bed stond was doordrongen van een voelbare energetische geladenheid, waardoor je zomaar ineens in/door de Stilte kon worden opgenomen. Het waren kostbare momenten van een grote Schoonheid. Ik zal haar altijd dankbaar blijven, ook al is ze niet meer bij ons in de vorm.


Dank je mijn allerliefste Sharlih…


De crematie heeft op 4 oktober 2018 plaatsgevonden  in besloten kring.


Paul

Wil je reageren?

Gebruik het liefst onderstaand postadres:


Sharlih’s Satsangruimte

Marneweg 66

9977 PL Kruisweg (Gron.)

“Ik ben voor altijd verbonden met een ‘ieder’

in GODS LIEFDE.”

We zijn zo ontzettend dankbaar dat Sharlih ons liet delen in God’s Licht en Liefde

en ons er telkens weer op wees dat Alles in onsZelf te ‘vinden’ is.

Dat we dat Licht en die Vrede Zelf Zijn.

“We zijn niet ons brein, maar Bewustzijn heeft het nodig om zich uit te drukken.

Ik ervaar zo dat ik ondanks alle pijn gedragen word door de Liefde.

Alles verschijnt in Mij… het ontroert me zo…

Voorbij leven en dood bevindt zich dat Ene, dat Heilige…zo ruim, zo stil.”


Sharlih, 17 september 2018, in het laatste stadium van haar leven in de vorm.

“ De woorden op deze website willen je uitnodigen om uit je verhaal te stappen -

zelfs als het een goed verhaal is. Het is absoluut mogelijk die tijdloze, stralende Dimensie te ontdekken voordat het verhaal ten einde komt.”  (Sharlih)

Zondag 4 november 2018 was er een Love Meeting in het oude kerkje van Hornhuizen (Noord-Groningen) in verband met het overlijden op 1 oktober j.l. van onze geliefde Sharlih. Uit het hele land waren mensen naar Groningen gekomen om afscheid te nemen van Sharlih. Het was een intieme, ingetogen middag vol van Liefde en innerlijke Stilte.

Er was prachtige muziek van Johan Keus (gitaar) en Anne Vos-van Dijk (cello).

We danken een ieder voor hun komst en voor de vele prachtige bloemen. Er kwamen de laatste tijd ontelbare kaarten en e-mails binnen. Het was werkelijk hartverwarmend! Ook daar wordt iedereen van harte voor bedankt!

Na afloop van de samenkomst in het kerkje gingen velen te voet naar de nieuwe Satsangruimte in de tuin achter Sharlih’s huis in Kruisweg, alwaar de mogelijkheid was een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis aan Sharlih. De kaars die het innerlijk Licht symboliseert waar Sharlih zo vaak over sprak en waar ze zelf vol van was en dat ook uitstraalde in de wereld.

AFSCHEID SHARLIH

Als we dood gaan worden we gedwongen om alles los te laten. Dat willen we niet en daardoor wordt het sterven van het lichaam vaak een doodstrijd. Als we al eerder hadden gezien dat wij geen controle over het leven hebben en dat we niets kunnen vasthouden, dan hadden we een leven geleid vol overgave. Dan zouden we weten dat er bij de dood van een lichaam niets werkelijks verloren gaat en dat dood en leven Een zijn en ons omarmen als een geliefde.

Omdat we bang zijn voor alles wat met de dood (controle verlies) te maken heeft, hebben we dat waarschijnlijk nooit ervaren.


De vormloze Essentie is overal, zowel in als buiten het lichaam. Het is net als met de ruimte in ons huis. Hoe komt de ruimte het huis binnen? Bestaat het huis uit muren of is het de ruimte waar we in wonen? Wat geen materie is heeft geen begin of eind; het kan nooit weggaan want het is nooit gekomen. Iets wat geen vorm heeft, waar kan het vandaan komen waar het niet al was?
Aan het leven wat we werkelijk zijn komt nooit een eind, omdat het vormloos Bewustzijn is. Met het verstand kunnen we daar niet bij, omdat het verstand nooit zijn eigen bron kan omvatten. Je kunt het vergelijken met een baby die uit de moeder komt; de moeder komt niet uit de baby. Zolang wij alleen maar leven in die bovenlaag van emoties, tijd, verlangens en projecties,beseffen we niet wie we werkelijk zijn. Maar je kunt niet verlaten wat je al bent. De Oneindigheid kan nergens heen. Die Oneindigheid die we in wezen zijn kan zich pas openbaren als we de controle opgeven en aanvaarden wat er hier, nu, altijd al is. Als je dat vol overgave ‘doet” onttrek je de energie uit het denken en kom je in de tijdloze dimensie terecht.Het denken schept de tijd en kan niets met het nu. Het wil altijd verandering, iets te doen hebben, iets worden. Maar je kunt niets doen om te zijn wat je al bent. Als je op een lijn komt te staan met de dingen die altijd nu gebeuren, ga je zien dat het niet de gebeurtenissen zijn die je leven bepalen. Maar Dat waar ze in verschijnen: de tijd- en vormloze dimensie, het onveranderlijke Oneindige Nu. Dat wat alle gebeurtenissen gade slaat en niet op te splitsen is in allerlei verschillende momenten.

Wat er ook gebeurt, het wordt altijd waargenomen. Als we de façade van het denken doorzien, houdt het op met afsplitsen, labelen, worden en komt het tot rust in zijn Bron. Dat is doodgaan voor je lichaam sterft, om dan te ontdekken dat dood en leven een en de zelfde zijn en er nooit iemand dood kan gaan omdat er nooit iemand geleefd heeft.


Sharlih,

uit ‘Onverborgen Werkelijkheid’

Doodgaan voor je lichaam sterft

“Jij als Bewustzijn gaat niet alleen aan de Schepping vooraf, maar je bent ook de Aard van alle dingen, de Schepping zelf. Je hoeft je er alleen maar naar toe te keren, er voor open te staan.”

Sharlih

Sharlih met haar hond Kensho, zomer 2018

Het vorige Stilteconcert met violiste Martine Nijenhuis in Sharlih’s Satsangruimte , 13 januari 2019

“Traditie is altijd oud, of het nou een familie -, politieke - of religieuze traditie is. Geen enkele traditie kan de levende Waarheid, die altijd NU is, bevatten. Zelfs een religieuze traditie kan er in het gunstigste geval hooguit naar verwijzen. De Waarheid is onzichtbaar geworden door de vele dogma's en rituelen. Als de traditie belangrijker is geworden dan de Waarheid, gaat ze stinken…

Traditie/gewoonte geeft een soort schijnveiligheid die moeilijk te doorzien is – men weet vaak niet beter. Het ‘oude bekende’ geeft ons een veiliger gevoel dan het nieuwe ongewisse.”


“Niemand heeft de waarheid in pacht; degenen die dat zeggen zijn leugenaars.

De Waarheid, waar  tempels en kathedralen voor gebouwd worden, is overal. Vrij toegankelijk voor iedereen die bereid is zijn Hart te openen en over zijn verstand heen durft te kijken.”


“De ontdekking van die onveranderlijke Waarheid  – die voor iedereen hetzelfde is – maakt elke traditie overbodig”


(Sharlih)

Sharlih in de vorm is niet meer hier, onder ons. Altijd legde ze de nadruk op het belang van het in de nabijheid zijn van een levende ‘meester’ en waarschuwde voor het laten ontstaan van tradities.

Sharlih wees steeds weer op de noodzaak van het naar binnen keren, want “daar ligt de Ware Schat”, vertelde ze.

Daar hoef je in principe niet voor naar India of Kruisweg (de plek waar haar satsangs plaatsvonden).

En zoals Sharlih het al zei: Die Schat is vrij toegankelijk voor iedereen die bereid is het Hart te openen en over het verstand heen durft te kijken.”


Er zullen in Kruisweg dus geen aan Sharlih gelinkte activiteiten meer plaatsvinden.


Lieve mensen, de Satsangs met Sharlih zijn voor velen een bijzondere en waardevolle tijd geweest. Sharlih heeft Liefde gezaaid in onze harten; dat was de ‘taak’ die het Geheel voor haar had.

Die Liefde vindt haar weg en zoekt open harten. Harten die op hun beurt weer zaaien, maar in Essentie zijn het slechts ‘bewegingen’ binnen dat Ene Hart.

Ik wil jullie allemaal ongelooflijk bedanken voor alle positieve en hartverwarmende reacties die ik na Sharlih’s overlijden van zovelen mocht ontvangen. Ook ben ik dankbaar voor de mooie Satsangjaren met zoveel lieve mensen.


Dank jullie wel!!


Paul   (mail)

 Een overvolle huiskamersatsang in Kruisweg voorjaar 2018

Het laatste meditatieconcert in Kruisweg, 24 maart 2019 met Johan Keus (gitaren) en Anne Vos-van Dijk (cello)

1953 - 2018

Sharlih

ONVERANDERLIJKE WAARHEID