Bijeenkomsten met Sharlih

Terug

Naar agenda

Terug naar:

Onverborgen Werkelijkheid

Recensie Sharlih’s boek

‘Onverborgen Werkelijkheid’ in InZicht, tijdschrift voor non-dualiteit en zelfonderzoek. NUMMER 2 . MEI 2015

Sharlih

Onverborgen Werkelijkheid


uitgeverij Leander – 153 blz

ISBN 9789491181030


Dit boek nodigt de lezer uit om de verdedigingsstructuren die de stralende helderheid versluieren te onderzoeken. Dat gebeurt door naar jezelf te kijken, jezelf te voelen en naar jezelf te luisteren. Eigenlijk hoef je er niets voor te doen, want je bent al verbonden met het Onmetelijke. Je hoeft jezelf niet te veranderen. Je moet leren kijken en zien wat je niet bent. Wat je wel bent gaat aan alles vooraf, en als je denkbeeldige ego is doorzien en emotionele blokkades zijn opgeruimd, blijft de Stralende Aanwezigheid over.


Het boek begint met het levensverhaal van de schrijfster. Opmerkelijk en bijzonder is dat ze niet vertelt vanuit de ik-persoon, maar vanuit de derde persoon, alsof het iemand anders betreft.


Bijna iedereen gelooft dat zijn verhaal waar is, en we doen er alles aan om ons verhaal in stand te houden. Door de voortdurende herkenning dat jij het bent waar elke ervaring in verschijnt, stap je uit je verhaal. Je wordt wakker uit je droom. Dan herken je dat jij die gedachten niet bent, maar waarneemt. Je beseft dat jij dat vormloze Bewustzijn bent dat overal en in iedereen hetzelfde is. De problemen verdwijnen niet, maar jij verdwijnt.


Je eigent je het probleem niet meer toe. Meestal is het bevrijding als je ontdekt dat je niet dit figuurtje met die naam of dat lichaam bent. Alles gaat gewoon door, maar er is geen persoonlijke bestuurder meer, het gebeurt allemaal vanzelf. Ook na het ontwaken moet je in je levensonderhoud voorzien. Oude ego-patronen kunnen zich nog opdringen, maar ze worden nu vanuit het Bewustzijn dat je bent gezien, waardoor ze hun kracht verliezen.


In een apart hoofdstuk legt Sharlih op een duidelijke manier uit wat het verschil is tussen denken en Bewustzijn. Denken wordt pas een probleem als we een denker projecteren die interesse toont voor bepaalde gedachten en er in gaat geloven. Intelligentie begint waar het denken ophoudt. Hoe minder je denkt, hoe meer je Jezelf bent en hoe spontaner je reageert op elke situatie. Sharlih verwoordt het mooi wanneer ze schrijft: “We zijn niet als een menselijke gedaante op aarde gekomen om goddelijke ervaringen op te doen, maar God is in een menselijke vermomming gekropen met als einddoel het waarachtig mens-Zijn te ervaren”.


Een andere treffende uitspraak van haar is: “Het lichaam is als een kaars die langzaam opbrandt. Jij bent de tijdloze Waarnemer die hem ziet opbranden”.

Dit boek is niet alleen tijdloos, helder en inspirerend, maar het daagt je ook uit om je eigen levenssituatie aan een nader onderzoek te onderwerpen.


Danny Senesael –

InZicht . 2 . 2015