Home

Wil je echt de waarheid weten stel dan de vraag: 'wie ben ik?'

Verwacht niet dat het denken hier een antwoord op kan geven - dat kan het niet. Waarom wordt de vraag dan gesteld? Zelfonderzoek moet niet ontaarden in een intellectuele discussie. Het denken loopt er in vast, omdat wat je bent veel dieper gaat dan het denken. Dieper dan welke vorm ook. Het antwoord kan daarom nooit als informatie (wat vorm is) komen, omdat de Essentie vormloos is. Het moet ervaren, gevoeld, verwezenlijkt worden.

Zelfonderzoek houdt in dat je gaat onderzoeken wie je werkelijk bent. We weten meestal veel over onszelf:

wat we wel of niet leuk vinden, hoe we over de dingen denken en hoe we ons voelen.


Maar wie ziet al die steeds veranderende standpunten, gevoelens en emoties voorbijkomen in dat ouder wordende lichaam? Wat we zien kunnen we niet zijn, het is je steeds veranderende zelfportret. Willen we de onveranderlijke, diepere dimensie van onszelf ontdekken dan moeten we een stille geest en een open Hart hebben. Met een stille geest bedoel ik: dat je het denken met rust laat. Met een open Hart bedoel ik: dat je bereidwillig alles omarmt wat zich aandient. Voor de één is het niet makkelijk om het denken los te laten en voor de ander is het misschien moeilijker om zijn emotionele muren af te breken, maar als die opening er is en we kwetsbaar durven zijn, dan kan een wijzende vinger genoeg zijn om de Werkelijkheid te ervaren. Daar is geen tijd voor nodig, want je bent altijd al nu aanwezig.


Het wordt juist niet gezien, omdat we altijd bezig zijn met worden, willen en streven naar beter, naar meer.

Je bent goed zoals je nu bent, wat er ook gebeurd is in het verleden. Er hoeft niets te veranderen. Wat je in Essentie bent is al volmaakt. Overgave is ook niet iets wat je kunt doen. Geef alleen je verzet tegen het huidige moment op en ontdek dan dat je die overgave zelf bent.

...Wees stil en doe niets.


Geef je over aan de vraag: 'wie ben ik?'


Laat de vraag weken.


Verwacht geen antwoord (het antwoord kan n.l. nooit in de vorm van informatie komen, omdat dat ‘vorm’ is en het gaat hier om het ontdekken van de Vormloze Essentie).


Voel dat je er bent.


Denk er niet over na, maar ga op in het gevoel van je eigen aanwezigheid.


Ontspan.


Berust in het niet-weten.


Stel je open en durf kwetsbaar en beschikbaar te zijn voor wat er opkomt...
Sharlih

ZELFONDERZOEK EN OVERGAVE

Home

Schilderij: Sharlih 2017