Home

We zijn bewust als we wakker zijn. Maar waar zijn we eigenlijk bewust van? Zijn we ons wel bewust van de Werkelijkheid die er altijd is?  We weten dat we er zijn, maar niet wat we zijn. Kunnen we wel bewust zijn van Dat wat is, of zijn we ons alleen maar bewust van het verleden, het bekende?


We kunnen eigenlijk alleen maar bewust zijn van het verleden, het bekende, want op het onbekende kan het denken geen grip krijgen. Wat nog niet beleefd of aangeleerd is kunnen we daarom niet kennen - laat staan dat we het ons kunnen herinneren.


Een herinnering is een herhaling van een gedachte over een gebeurtenis die we verinnerlijkt hebben. Het is niet de ervaring zelf, het is niet de realiteit. Zo hebben we een naamkaartje aan de dingen gehangen, een beeld van relaties gevormd en situaties als goed of slecht bestempeld. Voor praktische zaken, zoals het leren van een taal of om de weg naar huis terug te vinden is het nodig dat we dat kunnen herinneren. Maar psychologische herinneringen staan in de weg van het leven dat altijd in beweging, altijd nieuw is. De herinnering die het verleden is, schept door het heden de toekomst. Het nu, wat werkelijk is, wordt door het denken (het verleden) meestal alleen maar als brug gebruikt om iets in de toekomst te bereiken.


Zo wordt de uitdaging van het moment geabsorbeerd door herinneringen en daardoor zien we niet wat werkelijk is, maar alleen wat we denken te zien. Het denken maakt onderscheid en ziet alleen de dualiteit! Willen we het proces van het denken doorgronden, dan moeten we het aandachtig gadeslaan. Tussen de gedachten die heen en weer schieten van verleden, heden, naar toekomst, zit ruimte.


Al is het vaak maar een fractie van een seconde - hij is er. Die ruimte heeft niets te maken met het verleden of toekomst. Maar alles met wat is, met wat we zijn. Tijdloos bewustzijn dat verborgen zit onder het rumoer in ons hoofd.


Als je heel stil en alert kan zijn, worden die tijd- gedachteloze momenten steeds langer. Onderbreek zo vaak je kunt de stroom van je denken. Dan wordt wat werkelijk is onthuld - stil en stralend. Jij staat er niet los van.

Het is je oorspronkelijke bewustzijnstoestand.


Die staat van Bewustzijn kan echter niet door inspanning of dwang gevonden worden, omdat de doener, de denker, degene die zoekt, afwezig moet zijn. Als de identificatie met het verleden wordt doorzien komt door dat inzicht het oude tot een einde.


Alleen dan kan Dat wat nieuw en altijd al aanwezig is zich in alle helderheid openbaren.


 


Sharlih

DAT WAT IS

Home